Om utvidgningar af cylinderformiga kanaler i menniskokroppen. Akademisk afhandling, som med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Gustaf Ada

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & C

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)