Observations of atmospheric scintillation

Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.