Protein Complexity via Non-Native States: Binding, Stability, and Structural Studies of Calbindin D9k and HAMLET (Human alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells)

Detta är en avhandling från Jonas Fast, Biophysical Chemistry Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Kalcium är inblandat i många viktiga processer i kroppen. Kalciumbindande proteiner är viktiga i detta sammanhang. Det finns ofta en vattenmolekyl med på bindningsstället i proteinet och vi har studerat hur den påverkar bindningsegenskaperna. Kalcium är inblandat i många viktiga processer i kroppen. Kalciumbindande proteiner är viktiga i detta sammanhang. Jag har studerat ett protein som agerar som kalciumbuffert i celler, calbindin D9k. Det finns en vattenmolekyl med i kalciumbindningsstället i proteinet och vi har studerat hur den påverkar bindningsegenskaperna. HAMLET är ett komplex mellan mjölkproteinet alfalaktalbumin och oljesyra. Det dödar cancerceller med är harmlöst för vanliga celler. Vi har tittat på hur kalciumbindningen ändrats och hur den på verkar bildandet av komplexet och dess anticanceraktivitet. Vidare har vi studerat hur proteinet står emot uppvärmning och en kemikalie som förstör proteiner. Då komplexet är mindre stabilt mot dessa påfrestningar än alfalaktalbumin själv och förlorar sin aktivitet samt blir fri oljesyra och protein så tolkar vi det som att komplexet är en s.k. kinetisk fälla. Ytterligare bevis på detta är att man måste tillverka det enligt en speciell procedur då det inte fungerar att bara blanda oljesyra och protein. Oljesyran har formen av ett U i proteinet och komplexet är mycket rörligare och mer ostrukturerat än det fria proteinet vid normala fysiologiska förhållanden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.