Protective effects of platelets and stable fish oil against ischemia/reperfusion injury : role of nitric oxide and antioxidants

Författare: Baichun Yang; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.