Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920 : med en byggnadsantikvarisk inventering

Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.