A flexible real-time solution to modular design of an adaptive control system for turning

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Thomas Lundholm; Kth.; [1990]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.