On Stable Coronary Artery Disease. Diagnostic Aspects of Stress-induced Myocardial Ischemia

Författare: Shahnaz Akil; Lund Klinisk Fysiologi; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)