Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of Double Perovskites of the type A2MnBO6 and A2FeBO6; (A=Ca, Sr, Ba, La; B=W, Mo, Cr

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.