Vägen till sockensjälvstyelsens upphörande : Bakgrund och beslutsprocess rörande storkommunreformen

Författare: Erik Wångmar; Växjö Universitet; []

Nyckelord: Historia; History;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.