Affärsstrategiskt ledarskap. En studie av samband mellan ledarskap, konkurrensstrategi och prestation i logistikintensiva företag

Detta är en avhandling från BAS

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.