Rivstart? : om övergången från opposition till regering

Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

Sammanfattning: En ingående granskning och jämförelse av regeringsskiftena 1976 och 1982 samt en redovisning av de borgerliga förberedelserna inför ett regeringsskifte 1985.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.