Post-translational modifications of XRCC1 by the protein kinase CK2

Författare: Cecilia Ström; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.