Academisk afhandling om friheter och utskylder åtföljande jern-tilverkningen och förädlingen i Sverige; med juridiska facultetens samtycke, och under ... Christer Berchs inseende författad och til almänt ompröfvande framstäld af Benjamin Sandels, uti den

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos direct. Joh. Edman, Kongl. acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)