Development of guide-vanes for expanding corners with application in wind-tunnel design

Författare: Björn Lindgren; Kth; []

Nyckelord: Wind tunnels;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.