The morphological and chemical basis of the initiation of calcification in the regenerating shell of Helix pomatia (L.)

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.