Smoke control in tunnels : ventilation using mobile fans

Detta är en avhandling från Institutionen för Samhällsteknik

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.