Solid Polymer Lithium-ion Conducting Electrolytes for Structural Batteries

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Författare: Markus Willgert; Kth.; [2012]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)