Järn och jord Bergsmän på 1700-talet = [Iron and land] : [mining peasants during the 18th century]

Detta är en avhandling från Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet

Författare: Maria Sjöberg; Stockholms Universitet.; [1993]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)