The fate of nitrogen in early diagenesis of Baltic sediments : a study of the sediment-water interface

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Anna-greta Engvall; [1978]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.