Biochemical and functional studies on ischemically damaged myocardial tissue after administration of phosphoenolpyruvate and adenosine triphosphate early during reperfusion : a study in a paracorporeal rat heart model

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Jan Hultman; Uppsala Universitet.; [1983]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.