Ethoexperimental studies of behaviour in wild and laboratory mice : risk assessment, emotional reactivity and animal welfare

Författare: Hanna Augustsson; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.