Internal Stresses in Wood Caused by Climate Variations

Detta är en avhandling från Dept. Structural Engineering, Lund University P.O. Box 118, SE - 221 00 Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar på materialbeteende hos trä, tvärs fiberriktningen, när ändring av materialets inre fukttillstånd sker. Virkestorkning är en tillämpning av denna grundforskning på materialnivå. En annan tillämpning är för trä-konstruktioner (balkar, pelare, ramar mm.) oskyddade mot klimatvariationer som har sådan geometrisk utformning att det vid belastning uppstår spänningar tvärs fiberriktningen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.