När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi

Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Sammanfattning: I avhandlingen redogörs för hur den så kallade kvinnolitteraturen växte fram på 1970-talet i samklang med den nya kvinnorörelsen. Av central betydelse är mottagandet av denna litteratur och hur den samspelar med tidens politiserade med även misogyna offentlighet. Fokus är Kerstin Thorvalls författarskap, Kerstin Strandbergs, Kerstin Bergströms, Sun Axelssons och Åsa Nelvins.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.