Väckelse och kyrkans reform : från religiös sällskapsbildning i Stockholm till inre mission och samfund 1771-1858

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.