On some real and apparent time variations in the geomagnetic field

Detta är en avhandling från Uppsala ; : Stockholm University

Författare: Folke Eleman; [1967]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.