FE-simulation of granular materials flow in silos

Författare: Eva Lahti; Chalmers University Of Technology; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.