Early child health in Lahore, Pakistan : psychomotor development influence of inbreeding and social class on birth defects, severe mental retardation, anthropometric measures and mortality

Författare: Muhammad Yaqoob; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.