Ideas and Policy Convergence : Health Care Reforms in the Netherlands and Sweden in the 1990s

Detta är en avhandling från New York : Columbia University Doctoral Dissertations, Academic Commons, Columbia University Libraries

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.