Att förhålla sig till moderniteten : en studie i Gertrud Liljas författarskap

Detta är en avhandling från Comparative Literature

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Under 1920-talet och framåt accelererade moderningseringsprocessen på många plan och det svenska samhället kom att allt mer förändras. Följande studie handlar i mycket om hur man på olika sätt kan förhålla sig till den nya tid som kommer. Gertud Lilja var verksam mellan 1924 och 1964. Under 1920-40-talen var hon en känd och diskuterad författare, men med tiden har hennes författarskap allt mer fallit i glömska. Lilja har av kritiker och litteraturhistoriker i mycket setts som en konservativ och bakåtsträvande författare som avvisar moderniteten i alla dess former. Genom att diskutera mottagande, etikettering och litteraturhistorieskrivning bland annat ur ett genusperspektiv och genom att sätta Liljas egna texter i dialog med både hennes samtid och vår nutid omvärderas i följande studie Liljas förhållande till moderniteten samtidigt som den kvinnliga författarens villkor i det kulturella etablissemanget problematiseras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.