Diversity of Skin Infections

Detta är en avhandling från Avd för medicinsk mikrobiologi

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det är väl känt att infektioner kan orsaka eller medverka till utveckling av vissa former av cancer hos människan. Cirka 20% av den globala cancerincidensen orsakas av infektioner. Patienter med nedsatt immunförsvar har en ökad förekomst av ett flertal virus-orsakade cancerformer, t.ex. livmoderhalscancer som orsakas av humant papillomvirus (HPV) och levercancer som orsakas av Hepatit B och C. Upptäckten av dessa samband har möjliggjort att att man numera kan vaccineras mot dessa sjukdomar. Även för icke-melanom hudcancer (NMSC) kan man påvisa en kraftig ökning hos dessa patienter. Hittills har inget samband mellan infektion och NMSC kunnat säkerställas. NMSC, som huvudsakligen består av diagnoserna skivepitelcancer och basalcellscancer, är den vanligast förekommande cancern bland vithyade, och ultraviolett ljus är en känd riskfaktor. HPV orsakar ett flertal sjukdomar; utöver livmoderhalscancer t.ex. även kondylom och cancer i munhålan. I NMSC hittas vanligen flera olika HPV-typer, men de påträffas även i frisk hud. För att kunna undersöka en möjlig association mellan en infektion och NMSC krävs därför en mångsidig objektiv metod som kan upptäcka maximalt antalt patogener i en tumör. Vi undersökte NMSC och andra möjliga HPV-relaterade lesioner efter förekomst av nya HPV-typer och andra mikroorganismer med en metod som amplifierar allt DNA i ett prov, samt amplifiering med en teknik som kan påvisa många olika HPV-typer följt av sekvensering med en effektiv sekvenseringsteknik. Vi identifierade sekvenser från minst 40 tidigare ej kända HPV typer. Av dessa klonades och helgenomssekvenserades tre typer, HPV 109, 112 och 114, samt den sedan tidigare kända typen HPV 88. HPV 88 och 109 hittades bägge i skivepitelcancer, HPV 112 upptäcktes i ett kondylom och HP114 i en lätt cellförändring i livmoderhalsen. När vi undersökte skivepitelcancer för förekomst av nya HPV-typer och andra mikroorganismer fann vi även flera sekvenser som tillhörde bakterien Staphylococcus aureus (S. aureus). Vidare undersöktes förekomsten av S. aureus samt HPV 88, 109, 112 och 114 i olika hud- samt genitala prover. Vi fann att DNA från S. aureus var betydligt vanligare i skivepitelcancer än i frisk hud. HPV 88, 109 och 112 är sällsynta virus, medan HPV 114 återfanns i 1.7% av de genitala proven från kvinnor. Sammanfattninsgvis visar dessa resultat på att mångfalden av HPV i huden är mycket stor. Det faktum att S. aureus var associerat med skivepitelcancer kan visa på en allmän mottaglighet för infektioner av skivepitelcancer och att ett samband mellan skivepitelcancer och en specifik infektion återstår att finna.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)