Konkurs och kontrakt : Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.