"Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. folkliga koralsången — ”dödshugget mot vår nationella tonkonst” — och istället åstadkommit en förstelnad, rytmisk utjämnad församlingssång i ett ofattbart långsamt tempo. Här sätts koralboken in i ett historiskt sammanhang där den framstår som ett led i en genomgripande koralsångsreform under 1800-talets första hälft. Med stöd av samtida dokument skildras en äldre koralsångspraxis med nära motsvarigheter också i andra länder. De kraftfulla försöken att skapa en värdigare församlingssång innefattade mycket mer än enbart utgivandet av en koralbok i tidens anda. Stor uppmärksamhet ägnas åt frågan om intentionerna bakom denna koralreform. Stödd på ett omfattande material, till stor del tidigare icke utnyttjat sådant, kan författaren i viktiga avseenden revidera bilden av 1800-talets koralarbete och Hæffners roll inom detta. Dillmars skildring ger dels en ny belysning av hur koralsången såsom folklig sånggenre i grunden förändrades under 17- och 1800-talen, dels en analys av den livliga debatten i koralfrågan, främst under perioden 1770-1835, där estetiska och musikteologiska frågeställningar av bestående aktualitet friläggs.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.