Measuring the abdominal aorta with ultrasonography and computed tomography- difference and variability

Författare: A Wanhainen; David Bergqvist; M Bjorck; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.