Centralbygd - randbygd : strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Åke Hyenstrand; Stockholms Universitet.; [1974]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.