Kommunalt chefskap - en studie om ansvar, ledarskap och demokrati

Detta är en avhandling från Dialogos

Sammanfattning: Abstract is not available

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.