Monitoring the control methods of Heterobasidion annosum s.l. root rot

Författare: Nicklas Samils; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.