Ett nytt sätt att se. Om bildtidningen Se 1938-1945

Detta är en avhandling från Nordicom

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Boken handlar om hur fotojournalistiken som redaktionellt koncept introducerades i Sverige. Det är främst bildtidningen Se som studeras och det under dess första åtta år, dvs. 1938-1945.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.