The bentonite barrier : microstructural aspects on colloid filtration and radiation effects on bentonite colloid stability

Författare: Michael Holmboe; Kth.; [2009]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.