Arbitrary thin-walled cross sections : theory and computer implementation

Detta är en avhandling från Institutionen för byggkonstruktion

Författare: Stefan Edlund; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.