Application of inverse method to heat conduction with chemical process on the boundary

Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.