Genetic modeling of the Hippo pathway in hematopoietic stem cells

Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I vår kropp genereras konstant ett stort antal nya blodceller för att ersätta de som går förlorade. Olika sorters blodceller är ansvariga för att transportera syre till alla våra vävnader, hjälpa till med blodets koagulering vid skador och att slåss mot infektioner orsakade av bakterier och virus. All blodceller härstammar från en liten population med blodstamceller som finns i benmärgen. Dessa stamceller har kapaciteten att både dela sig och bilda nya dotterceller som även de är stamceller, samt att dela sig och bilda dotterceller som mognar till de specialiserade blodcellerna. Man vet idag inte riktigt hur blodstamcellerna instrueras att välja mellan att bli dessa två typer av dotterceller och inte heller vad för faktorer som gör att de är stamceller. I mitt projekt har jag tittat på en signalerings väg, kallad Hippo, som finns i celler och som ännu inte har undersökts i blodceller. För att göra det så började jag med att komma på ett system för hur man kan titta på vad som händer i blodstamceller när uttrycket av en gen ökar. I våra laboratorier använder vi mest möss för att göra våra studier eftersom de liknar oss människor ganska mycket. Så mitt system går ut på att skapa ett uttryck av en gen som kan slås av och på bara i blodceller genom att ge möss en antibiotika i deras dricksvatten. Efter att ha kontrollerat så att systemet fungerade så använde jag det för att titta på vad som händer med blodstamceller om en gen i min signalerings väg, YAP, har mycket högre uttryck än normalt. Jag testade funktionen hos stamcellerna genom att transplantera dem till möss som fått hela sitt blodsystem utslaget med strålning och kunde därmed visa att YAP-cellerna varken hade bättre eller sämre förmåga att ersätta det gamla blodsystemet. Eftersom det finns två gener i Hippo signaleringsvägen som kan täcka upp för varandra, YAP och Taz, så studerade jag sen också vad som händer om man tar bort allt genuttryck från Taz i blod celler. Att ta bort Taz i vuxna möss påverkar inte deras blodceller utan dessa förblir normala vilket indikerar att Taz inte behövs för blodbildning i vuxna. Sammantaget är detta de första studier som gjorts på Hippo signalering i blodsystemet och även om varken överuttryck av YAP eller borttagande av Taz verkar ha någon inverkan så måste man göra många fler studier för att se om Hippo signaleringsvägen reglerar stamcells processer i blodet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)