Localization of carbonic anhydrase in reproductive organs

Författare: Elisabeth Ekstedt; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.