Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet

Detta är en avhandling från Göteborg : Wettergren & Kerber

Författare: Bjarne Beckman; Stockholms Högskola.; [1930]

Nyckelord: Humanities; Humaniora;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.