The high-level reasoning processes in the inverse base-rate effect

Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Psychology, Univ

Författare: Pia Wennerholm; Uppsala Universitet.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.