Infections in renal transplant patients with emphasis on diagnosis of cytomegalovirus and pulmonary infections

Författare: Britt-marie Eriksson; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.