"Ingen har nämnt ordet sex" : kvinnors och mäns erfarenheter av information om sexuell hälsa vid cancersjukdom

Detta är en avhandling från Malmö Högskola

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.