On the biology of the opossum shrimp Mysis relicta Lovén and its introduction in impounded lakes in Scandinavia

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.