Measurements and magnetic flow control of magnetite ore flow and numerical simulations of granular flow

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.