New ways of studying the Ca2+-ATPase

Författare: Eeva-liisa Karjalainen; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.