Moisture flow through porous building materials

Detta är en avhandling från Inst f Byggnadsteknik / Div of Building Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.